Exkurzia do Jablonovskej priepasti
Autor: Tibor Máté <matet(at)netkosice.sk>, Téma: Ochrana jaskýň, Vydané dňa: 22. 02. 2006

Počas exkurzného zostupu do Jablonovskej priepasti na Hornom vrchu bolo začiatkom roka 2005 zaznamenané množstvo odpadu napadaného na strmé suťové dno.

Odpad tvorili rôzne sklenené i umelohmotné fľaše, plechové konzervy, topánky, igelity atď. Odpadky sme naložili do nájdeného vreca, vytiahli z priepasti a odniesli do kontajnera v Košiciach. Pravdepodobne bol sem zhadzovaný neporiadnymi okoloidúcimi turistami. Jaskyniarske náradie a vedrá sme ponechali v priepasti, snáď ešte pomôžu v započatej práci.

Jablonovská priepasť
Portál
Autor: © Gabriel Lešinský

Jablonovská priepasť
Suťový kužel
Autor: © Gabriel Lešinský