Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Depresia v krase - inšpirácia pre nespokojných

Vydané dňa 20. 02. 2006 (Počet prečítaní: 3438)

Ako takmer každý jaskyniar, ktorý sa pohybuje na území Slovenského krasu, i ja som si všimol viac, či menej nápadné depresie približne okrúhleho prierezu (s priemerom od 1-3 m) a lievikovitého profilu - tzv. prepadliny, prepadliská, iniciálne depresie, začínajúce priepasti, neotvorené priepasti, či jednoducho "jamy" alebo "diery".
Na planinách sa to nimi len tak hemží. Nemám v úmysle špekulovať nad terminom technicom pre tento možno nenápadný, ale často veľmi významný prvok krasového reliéfu. Nakoniec, s explicitným zaradením, pomenovaním a funkčným ohodnotením tohto fenoménu som sa zatiaľ v literatúre nestretol. Spomína sa však v súvislosti s objavmi nových lokalít. Rád by som som sa podelil o svoje skúsenosti s ním. Otváranie takýchto depresií a ich premena na pekné vertikály má v Slovenskom krase vďaka prirodzeným procesom mnohotisícročnú tradíciu. Dá sa povedať, že priepasti sú ako ľudia - rodia sa, starnú a zomierajú. Mnohé driemu skryté pod povrchom ako dieťa v tele matky a na svet(lo) ich privdie príroda, alebo ich "odrodia jaskyniari". Hlavne o maďarských speleológoch sa traduje, že na Dolnom vrchu priepasti priam vyrábajú. Aj v našej partii sme okúsili pocit pôrodníkov a že novonarodených "detí" nepribúda geometrickým radom, to si vysvetľujem existenciou niekoľkých fígľov:
 • Fígeľ č. 1. Z hľadiska neurčiteľného množstva práce sú tieto depresie príliš nevábne až "neperspektívne"
 • Fígeľ č. 2. Nie každá depresia je novou priepasťou
 • Fígeľ č. 3. Ak je, tak ústie nemusí byť prielezné
 • Fígeľ č. 4 Systém "Radšej si pôjdem zaliezť"
K fígľu č. 1. môžem povedať, že moja osobná skúsenosť je od cca 2 minút (Komínovitá priepasť Zuzana) do 5 akcií (Priepasť Hlinoš) a to hovorím o pozitívnom výsledku práce v piatich prípadoch. K fígľu č. 4 niet čo dodať. Fígeľ č. 2. resp. 3. robí jaskyniarskemu entuziazmu najviac problémov. Predpokladám, že všeobecne je možné stretnúť sa o. i. s týmito genetickými typmi depresií:
 1. krasové
  • primárne uzavretá priepasť (zrútený prekorodovaný strop; Lácova priepasť, Priepasť Hlinoš - Dolný vrch, Szálasi II. - Silická planina)
  • sekundárne uzavretá priepasť (druhotne zavalená resp. zanesená už predtým otvorená priepasť; Východná priepasť - Dolný vrch)
  • umelo zakryté a v zápätí zanesené ústie priepasti (predpokladané)
  • neprielezné pukliny (Kostkova priepasť - Dolný vrch)
  • v celom profile zanesené vertikálne kaverny (Prútiková priepasť - Dolný vrch)
 2. prirodzené nekrasové
  • depresia po vývrate stromu
 3. animálne
  • predovšetkým nory líšok a jazvecov
 4. antropogénne
  • vápenky (Slovenský kras všeobecne)
  • materiálové jamy (Dolný vrch)
  • zákopy (Slovenský kras všeobecne)
  • prieskumné (?) šachty (Horný vrch)
(Pripomínam, že skúsenosť je empirická a uvedené členenie v rámci bodu 1. môže byť zavádzajúce už len vzhľadom na to, že existujú viaceré teórie o vývoji priepastí. Napr. teórie, ktoré rozviedli Maďari Kósa (1971) a Müller et Sárváry (1971) sú vzájomne antagonistické.)
V teréne je mnohokrát náročné správne identifikovať pôvod depresie a teda priradiť jej stupeň perspektivity (dá sa vykopať i neexistujúca priepasť). Dôležité je poobzerať sa vôkol, pretože vyvrátené stromy sa často rozpadnú skôr ako sa zanesie jama po vývrate a tak isto staré, zubom času nahlodané vápenky pôsobia vyslovene mätúco. V zásade platí, že depresia musí byť voči terénu nevyvážene negatívna t.j. pri obryse ústia by nemal byť val (prítomný v prípade vápenky, zákopu, nory, vývratu a pod.). Ako totiž logika káže, pôvodná výplň krasových depresií by mala miznúť splavená v podzemí. A ak aj logicky, či intuitívne "kopneme v tej správnej diere", nemusíme mať vyhrané. Depresie s priemerom viac ako 2,5 m a hĺbkou viac ako 1 m nám zväčša dajú zabrať a dá sa počítať, že zátka bude slušná a treba sa modliť, aby nebola balvanovitá. V priemere majú takéto zátky mocnosť cca 2-5 m napr. Slnečná priepasť, Pňová priepasť, Priepasť Hlinoš - Dolný vrch). Skúsenosť českých jaskyniarov na Dolnom vrchu je dokonca až 7 m. Závisí to od svetlosti vstupnej šachty a jej priebehu, čo sú faktory skutočne nevyspytateľné.
Depresie s priemerom menším ako 1,5 m a hĺbkou do 0,5 m môžu prekvapiť úzkym, v horšom prípade až neprielezným ústím (Priepasť Troch - Silická planina; Bábková priepasť, Klenova priepasť - Dolný vrch), avšak sú kôli časovej náročnosti pomerne radostne prijímané (od 1-3 hod.). Zdá sa, že medzi priemerom a hĺbkou depresie na jednej strane a svetlosťou potenciálneho vertikálneho priestoru vo vstupnej časti na strane druhej existuje priama úmernosť (Priepasť Hlinoš, Chvostova diera - Dolný vrch).
Potiaľ moja skúsenosť, ktorá má však od tvrdenia ešte veľmi ďaleko. Príkladom nevyspytateľnosti bola napríklad málo vyvinutá zahlinená depresia (priemer cca 1m a hĺbka cca 0,3 m), pod ktorou sa ukrývalo skalnaté ústie priepasti (založené na krížení puklín) s rozmermi 2 x 1m, ktoré si kaverna zachováva viac-menej až do hĺbky 4 m (Prútiková priepasť). Osobitým príkladom sú aspoň vo vstupných častiach neprielezné kaverny, často aj značnej hĺbky; napr. komíny, pukliny (Komínovitá priepasť Zuzana, Kostkova priepasť - Dolný vrch) Ideálna depresia krasového pôvodu pre objav by teda mala mať priemer aspoň 2 m, sklon svahov 45° a hĺbku aspoň 0,8 m.
Je otázne, nakoľko sa dajú zovšeobecniť uvedené prípady, ale predpokladám, že za priaznivých okolností (samozrejme po správnej identifikácii) môže byť úspešnosť 80 %. Tých 20 % pripisujem nesprávnej identifikácii, neprieleznosti, extrémnej náročnosti obnaženia, resp. iným nepriaznivým okolnostiam. Z pomôcok, ktorými si napodiv uľahčujeme v teréne situáciu, môžem uviesť tieto:
 1. zimná - z vytipovaných depresií vhodných rozmerov odstránime hrabanku a v zime sledujeme, či sa na jej dne v snehu neprejaví "výduch". Ak sa prejaví, istota, že ide o neotvorenú vertikálu je 100 %-ná. Lokalita Pavlovská (Dolný vrch) je výnimkou, ktorá potvrzuje pravidlo. Pripomínam, že 105,4 m hlboká Priepasť Hlinoš mala výduch veľký ako malíček...
 2. stromová - ako vyplýva z niektorých náčrtov, často v iniciálnych depresiách figuruje strom. Nejde o náhodu. Vzhľadom na to, že vychlípeniny rhizodermy koreňovej sústavy stromov absorbujú zrazenú vzdušnú vlhkosť i vo voľných priestoroch (je to pre ne výhodnejšie ako predierať sa k vode v drobných puklinách v masíve), poslúži strom často ako doplnkový indikátor - zvýši pravdepodobnosť prítomnosti voľných priestorov.
 3. batrachologická - empirická a vzhľadom na biológiu amfíbií i logická skúsenosť hovorí (hlavne v zimnom období bez snehu), že ak nájdete na dne depresie v hrabanke zimujúcu žabu, môže tam byť priepasť. Obojživelníkom ako ektotermným stavovcom stačí na úspešné prezimovanie tepelné rozmedzie vytvorené vďaka "dýchajúcej" priepasti, i keď sa tento teplotný gradient ináč na povrchu neprejavuje, resp. prejavuje sa málo. Je zaujímavé, že z 5-ich pozitívne otvorených deperesií 3 boli zimným úkrytom pre ropuchu obyčajnú resp. skokana štíhleho v rádovo centimetrovej vrstve hrabanky! Bolo by špekuláciou uvažovať nad tým, či tieto refúgiá vyhľadávajú aktívne, alebo ide len o náhodu. Samozrejme, táto pomôcka je bez záruky.
Ostatne, zaujímavé situácie môžu nastať i v prípade horizontálnych jaskýň. Na záver uviesť príklad, keď vysoká miera entuziazmu knokautuje takmer ideálny stupeň subjektívnej neperspektivity. Z diery veľkosti ľudskej päste a dĺžky cca 0,8 m pod skalnou stenou vo svahu je dnes po sotva piatich pracovných akciách vďaka dvom optimistom z SK Drienka - Jožovi a Bercovi - krásna jaskyňa s rozprávkovým dómom so stropom posiatym takmer 0,5 m dlhými brčkami. Okrem iného tento prípad dokazuje, že v krase je všetko možné a "ciťák" má častokrát naozaj opodstatnenie. Pre kumšt otvárania depresií to platí dvojnásobne.

Literatúra

Záznamy Batracho - Herpetologickej Asociácie, Košice, 1997
Pracovné dokumentačné formuláre, SK Drienka, Košice, 1997

Celý článok | Autor: Gabriel Lešinský | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Ústie priepasti K-15
Ústie priepasti K-15, foto: J. Psotka
zobrazení: 1996
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.