Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrch v Slovenskom krase - 2. časť
Gabriel Lešinský - Martin Horčík

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 3456)

Týmto článkom nadväzujeme na 1. časť rovnomenného materiálu publikovaného v Spravodaji SSS 3/1998, p. 27-34.
Na rekognoskácii terénu ako aj vyhľadávaní nižšie uvedených lokalít sa zúčastnili: František Horčík, Martin Horčík, † Marián Chovanec a Gabriel Lešinský. Meračské práce vykonali M. Horčík a G. Lešinský. Situačný plán bude zverejnený v jednej z nasledujúcich častí.
Opisy jaskýň

Forintová jaskyňa, IČO: 008, ZM 1: 10 000, 37-41-11
Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 388 m n. m. Vchod je založený na pukline 160°, vetvenie na cca 240°. Vchod má rozmery 1 x 1,5 m a vchádza sa doň cez 1,5 m hlboký, nami umelo vykopaný vstup. Pôdorys má tvar T. Dutina sa vytvorila koróziou na vnútornej poruche masívu skalnej steny spôsobenej pravdepodobne svahovými pohybmi. Výzdoba je zastúpená povlakmi plastického sintra. Polygónový ťah má dĺžku 8 m. Objavená českými jaskyniarmi (Valeš 1974, p. 8, Vlk - Novotná - Frank 1998, p. 7).
Lokalizácia: Východiskovým bodom je Jablonov nad Turňou. Od kóty 574 m n. m. (Havraní vrch) leží jaskyňa v smere 332° vo vzdialenosti 330 m na V okraji mohutnej skalnej steny (30/š/ x 15 m/v/). Pred stenou je mohutné skalné rútenie. V okolí rastie vzrastlý dubovo-hrabový les.
Poznámka: jaskyňa bola znovuobjavená F. Horčíkom, M. Horčíkom a G. Lešinským v lete 1997, pričom jej bolo pridelené nové IČO (037) a názov (Jaskyňa za suchým stromom). Po dôkladnej revízii starších českých materiálov bola jaskyňa reidentifikovaná. Syntetizujúcej skupine Barrandien sme skutočnosť oznámili a údaje opravili. Číslo 037 ostalo neobsadené.
Zavalená jaskyňa, IČO: 033, ZM 1: 10 000, 37-41-12
Táto jaskyňa sa nachádza v katastri obce Hrhov v nadmorskej výške 359 m n. m. Vchod je situovaný pod kompaktnou kolmou skalnou stenou cca 5 m (š) x 3 m (v). Je priepasťovitého charakteru s hĺbkou cca 1,5 m, rozmermi 0,5 x 1,5 m a otvára sa v plytkom abri, ktoré je výrazne korodované a čiastočne zavalené hlinou a suťou. Rozmery vchodu v priečnom reze sú 0,3 m (v) x 1,5 m (š). Smerom na JZ sa od vchodu stáča puklina, na ktorej plazivkou pokračuje úzka a nízka chodba. Steny sú tu korodované, puklina zasintrovaná. Dominantná porucha má smer 282°/102°. Výzdobu tvoria do nátekov formované povlaky plastického sintra. Jaskyňa bola objavená † M. Chovancom a M. Horčíkom 19. 2. 1997. Dĺžka jaskyne je 5,5 m.
Lokalizácia: Východiskovým bodom je Hrhov. Jaskyňa sa nachádza cca 150 m SZ od kóty 431 (Batarrét). Od Malej Oltárnej jaskyne (descr. Lešinský 1998, p. 28) sa nachádza vo vzdialenosti cca 45 m v azimute 64°. V okolí rastie krovinatý porast a nízke duby.
Pavlovská jaskyňa, IČO: 038, ZM 1: 10 000, 37-41-11
Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 475 m n. m. Vchod má rozmery 0,9 m (v) x 0,5 m (š), trojuholníkovitý tvar a severnú orientáciu. Dutina je založená na krížení dvoch puklín. Dominantným modelačným faktorom je oddrobovanie materiálu v dôsledku kryogénnych procesov. Výzdobu tvoria drobné, veľmi slabo vyvinuté pizolitické formy. Výplň tvorí suť a organický materiál. Objavená G. Lešinským a M. Horčíkom dňa 29. 5. 1997. Dĺžka jaskyne je 5 m.
Lokalizácia: východiskovým bodom je Jablonov nad Turňou. Jaskyňa sa nachádza v 2. polovici Pálovej cesty (viď ZM 1: 10 000, JV od Jablonova nad Turňou, cca 20 m J od "esíčka" pred záverečnou, na JZ široko klenutou zákrutou. Od najvyklenutejšieho bodu tejto zákruty sa jaskyňa sa nachádza v azimute 290° vo vzdialenosti cca 80 m, pod neveľkou rozrušenou skalnou stenou cca 20 m J od Pálovej cesty. Strmý svah vôkol je porastený bukovo-hrabovým lesom.

Záver

Opísané jaskyne majú len dokumentačný význam. Archeologické nálezy a zvláštny biospeleologický význam nepredpokladáme. Detailnejšiu pozornosť by si zaslúžili z genetického hľadiska, predovšetkým z hľadiska mechanizmu vzniku predisponujúcich porúch. Analógia v prípade Zavalenej a Forintovej jaskyne je zjavná.

Literatúra a použité materiály

LEŠINSKÝ, G.: Identifikačné karty "Forintová jaskyňa, Pavlovská jaskyňa, Zavalená jaskyňa. In: Lokalizácia a registrácia krasových javov na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. SMOPaJ LM p.Košice, Správa z PHÚ 1996-1997, č. ú. B/1a, 31. 12. 1997, pp. 80
VALEŠ, Z.: Krasové jevy československé strany planiny Dolný vrch ve Slovenském krasu. (2/IV). In: LYSENKO, V. et al.: Dolný vrch - Vecsembükk 1974 Závěrečná zpráva. KS SOPK TIS, Praha, 1974
VLK, L.- NOVOTNÁ, J.- FRANK, T.: Dolný vrch 1998. Expediční zpráva ZO ČSS 1-11 Barrandien. Archív ČSS, Praha, 1998
Dokumentačné formuláre SK Drienka 1997, 1998

Celý článok | Autor: Gabriel Lešinský | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Ústie priepasti Slovačka jama
Ústie priepasti Slovačka jama na Karadžici, foto: J. Psotka
zobrazení: 3016
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.