Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Z prieskumu svahov Silickej planiny - 2. časť

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 2541)

Tento príspevok nadväzuje na predchádzajúci (publikovaný v Spravodaji 1/2000), v ktorom bolo popísaných 6 lokalít severného svahu planiny nad obcou Jovice. V tomto príspevku uverejňujeme ďalšie štyri malé jaskyne objavené pri povrchovom prieskume. Tri lokality sa nachádzajú v západnom svahu planiny medzi kótou 543 m n. m. a kótou Vysoké bralo 672 m n. m., v katastrálnom území obce Slavec. Jergušova jaskyňa sa nachádza na povrchu planiny, v k. ú. obce Silica. Všetky lokality sú vyvinuté vo svetlosivých wettersteinských vápencoch (podľa MELLA, 1996). Genetické typy boli jaskyniam priradené podľa Bellu (1994). Na prieskumných akciách v tejto časti planiny sa zúčastňovala tá istá partia členov SK Drienka, a to František Horčík, Martin Horčík, † Marián Chovanec a Gabriel Lešinský.
Popisy lokalít
Ferova jaskyňa
Nachádza sa v nadmorskej výške cca 450 m n. m., v rozrušenom skalnom hrebienku, približne 250 m severne od prieseku elektrického vedenia vedúceho na Vysoké bralo (ZM 10, 37-32-13). Vchod má južnú expozíciu. Jeho rozmery sú 1,4 (š) x 1,3 (v) m. Jaskyňa vznikla mrazovým zvetrávaním pozdĺž puklín, v menšej miere sa uplatnila korózia. Na stenách sa vyskytujú nátekové formy sintra. Dno pokrýva ostrohranná sutina a hlina. Dĺžka jaskyne je 6,7 m.
Júnová jaskyňa
Nachádza sa v nadmorskej výške cca 530 m n. m. v malej skalnej stienke, asi 200 m severozápadne od kóty 664 m n. m. (ZM 10, 37-32-13). Vchod má rozmery 1,2 (š) x 0,5 (v) m. Predstavuje korózny typ jaskyne. Miestami sa na stenách vyskytuje bradavičnatý inter. Dno pokrýva hlina, skalné úlomky a lístie. Dĺžka jaskyne je 8 m.
Jaskyňa Útulňa
Nachádza sa v nadmorskej výške cca 620 m n. m., v skalnatom svahu pod kótou 664 m n. m. (ZM 10, 37-32-13). Rozmery vchodu tejto koróznej jaskyne sú 1,1 (š) x 0,6 (v) m. Sporadicky sa vyskytujú sintrové náteky. Dno pokrýva hlina, sutina a lístie. Dĺžka jaskyne je 5 m.
Jergušova jaskyňa
Nachádza sa v nadmorskej výške 576 m n. m., 280 m západne od kóty 579 m n. m. v severozápadnej časti planiny zvanej Veľká Záhrada, tesne pod hranou závrtu (ZM 10, 37-32-14). Vchod má rozmery 1,1 (š) x 0,5 (v) m. Dutina vznikla koróziou pozdĺž poruchy so sklonom 45° na východ. Jaskyňa je bez výzdoby. Dno je pokryté hlinou a sutinou. Dĺžka tejto malej jaskynky je 2,3 m.
Uvedené jaskyne predstavujú z morfologického hľadiska jednoduché dutiny bez možnosti ďalšieho pokračovania (s výnimkou Suchej priepasti - viď 1. časť príspevku). Okrem dokumentačnej hodnoty majú význam aj z hľadiska zastúpenia rôznych genetických typov podzemných priestorov vo svahoch planiny. Nakoľko časť svahu s uvedenými lokalitami je bez výraznejších oporných bodov, lokalizácie jaskýň sú približné. (Ale určite všetky existujú).
P.S.: I keď Jergušova jaskyňa sa nenachádza priamo vo svahu planiny, a ani svojou dĺžkou nespĺňa kritérium pre jaskyňu, rozhodli sme sa ju zaradiť aspoň pre jej zaujímavú lokalizáciu vo svahu závrtu.

Literatúra

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994
HORČÍK, M.: Z prieskumu svahov Silickej planiny - 1. časť, Spravodaj 1/2000, Liptovský Mikuláš, 2000
MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava, 1996
Dokumentačné formuláre SK Drienka, 1997-1999

Celý článok | Autor: Martin Horčík | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Hronský paleoponor
Pri koncovej úžine, foto: M. Horčík
zobrazení: 1969
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.