Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Z prieskumu svahov Silickej planiny - 4. časť

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 4184)

Ako som uviedol v predchádzajúcej časti príspevku, publikovanej v Spravodaji 3/2001, prinášam v tomto čísle popis ďalších objavených a zdokumentovaných lokalít zo severného svahu Silickej planiny.
Lokality (osem jaskýň a jedna priepasť) sa nachádzajú v oblasti svahu medzi kótou Dievčenská skala (660 m n. m.) a bezmennou kótou 602 m n. m. V katastrálnom členení spadajú pod územia obcí Jovice a Krásnohorská Dlhá Lúka. Z hľadiska geológie sú všetky lokality, okrem Osamelej pukliny, vytvorené vo wettersteinských vápencoch. V polohe dolomitov, rauvakov, brekcií a pestrých vápencov juhovýchodne od kóty 628 m n. m. je vytvorená Jaskyňa Osamelá puklina (pravdepodobne sa jedná o kompaktné tmavosivé dolomity).

Popisy lokalít

1. Jaskyňa Osamelá puklina - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 580 m n. m.
Nachádza sa v skalnej vyvýšenine, 100 m východne od vyústenia cesty (turistická žltá značka) z obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Predstavuje jednoduchý puklinovitý priestor dlhý 2,7 m, s maximálnou výškou 2 m. Vchod je pomerne úzky, jeho rozmery sú 1,0 m (v) x 0,3 m (š). Dno pokrýva hlina a sutina. Neobsahuje sintrovú výzdobu.

2. Jaskyňa Trojuholník - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 570 m n. m.
Nachádza sa cca 40 výškových metrov pod hranou planiny v monotónnom svahu planiny. Prístup je možný od sedielka na kraji planiny, severozápadne od kóty 628 m n. m. Vchod jaskyne má tvar pravidelného trojuholníka s rozmermi 1,0 m (v) x 0,9 m (š). Priestor koróznej dutiny sa dohora vykliňuje pri maximálnej výške 3 m a postupne zužuje. Pri strope sú zaklinené menšie balvany. Jaskyňa je bez výzdoby. Dno pokrýva sutina a hlina. Jej dĺžka je 3,2 m.

3. Kyslá diera - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 600 m n. m.
Ďalšia ťažko lokalizovateľná lokalita. Od jaskyne Trojuholník sa nachádza cca 200 m východne a o 30 m vyššie, pod asi 6 m vysokou stenou. Priestranný vchod 1,3 m (v) x 1,7 m (š) vedie do jednoduchej dutiny s výškou 2 m, ktorej vznik podmienil zosunutý skalný blok. Na rozširovaní dutiny sa podieľalo hlavne mrazové zvetrávanie. Je bez výzdoby. Dno pokrýva oddrobená sutina. Dĺžka jaskyne je 4 m. Jaskyňu sme pomenovali podľa hojného porastu Kysličky obyčajnej (Oxalis acetosella).

4. Sovia priepasť - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 625 m n. m.
Najzaujímavejšia lokalita tejto oblasti. Nachádza sa tesne pod hranou planiny, pod skalným výbežkom lemovaným z oboch strán mohutnými žľabmi, cca 350 m východne od prieseku. Priepasť bola objavená vďaka perforáciám v skalnej stene, ktoré po pukline vytvorila korózia. Týmito sme "nakukli" do neznámeho priestoru. Po vylezení nad stenu sme v kríkoch našli prielezné ústie s rozmermi 0,5 x 1,0 m. Priepasť predstavuje jednoduchú senilnú koróznu dutinu. Dno pokrýva sutina, hlina a bloky horniny so zvetranou výzdobou, miestami prisintrované k stenám. Výzdobu tvoria stalaktity (hneď pod ústím), pizolity a steny pokrývajú sintrové náteky. Všetka výzdoba je neživá. Pri dne sú obnažené silné vrstvy rekryštalizovaného sintra. Predisponujúca puklina má smer 205°-25°. Hĺbka priepasti je 8,4 m. Celková dĺžka polygónového ťahu je 13,92 m. Pri návšteve priepasti dňa 24. 11. 2001 (prieskum a zameranie) sme z výklenku nad ústím vyplašili Sovu obyčajnú (Strix aluco).

5. Voňavá diera - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 580 m n. m.
Jaskyňa sa nachádza v spodných partiách svahu, ktoré sú zjari hojne zarastené voňavou Mesačnicou trvácou (Lunaria rediviva). Vchod s rozmermi 0,6 m (v) x 1,4 m (š) vedie do jaskyne s nízkym, klenutým profilom, esovitého pôdorysu. V strednej časti prechádza do komína, ktorý cez sutinu komunikuje s povrchom (denné svetlo). Dno pokrýva hlina a sutina. Ojedinele sa vyskytujú pizolity. Jaskyňa je korózneho pôvodu. Jej dĺžka je 3,5 m.

6. Jaskyňa Fajka - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 640 m n. m.
Nachádza sa 50 m západne od vyhliadky na kóte 660 m n. m., 10 m pod hranou planiny, pod nevysokou skalnou stenou. Vchod jaskyne má rozmery 0,3 m (v) x 1,1 m (š). Dutina sa vetví na úzku chodbičku a mierne klesajúci nízky priestor s pôdorysom 2 x 2 m. Z hľadiska genézy predstavuje korózno - kryogénny typ jaskyne. Výzdoba sa obmedzuje na sintrové náteky. Dno pokrýva suché lístie a hlina. Jej celková dĺžka je 5 m.

7. Jaskyňa Piecka - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 630 m n. m.
Nachádza sa 100 m východne od prieseku elektrického vedenia, 25 výškových metrov pod hranou planiny. Predstavuje jaskyňu vertikálneho charakteru s dvoma otvormi, ktorá vznikla gravitačným odsadnutím bloku horniny. Následne bola rozširovaná koróziou a najmä rútením, vplyvom mrazového zvetrávania. Spodný uklonený otvor má rozmery 1,9 m (v) x 1,3 m (š) pri dne. Horný, charakteru ústia, má rozmery 1,2 x 1,5 m. Dno tvorí hlina a úlomky horniny. Na stenách sa vyskytujú pizolity. Vertikálne rozpätie dutiny je 6,5 m, celková zameraná dĺžka 8 m.

8. Granátová jaskyňa - k. ú. Jovice, 610 m n. m.
Nachádza sa priamo pod 50 metrov vysokou skalnou stenou s vyhliadkou, asi 80 m východne od prieseku. Za otvorom s rozmermi 1,5 m (v) x 0,7 m (š) jaskyňa pokračuje malou sienkou (2,0 x 1,2 x 2,5 m). Z nej vybiehajú dve vetvy. Spodná, s profilom 0,5 x 0,3 m, končí po dvoch metroch znížením v sutine. Horná vetva má pekný meandrujúci charakter s profilom cca 0,7 x 0,4-0,6 m, z väčšej časti bez sedimentu. Končí po 4 metroch zúžením s náznakom komína. Jaskyňa je korózneho pôvodu, na rozšírení v strednej časti sa podieľalo rútenie. Z výzdoby sa v jaskyni vyskytujú pizolity, náteky a za meračským bodom č. 4 sintrové hrádzky. Dno pokrýva sutina a hlina. Celková dĺžka jaskyne je 9 m. Okolie lemujú odpadky, čoby pozostatok návštev na vyhliadke. Pod skalnou stenou boli nájdené pozostatky II. svetovej vojny - 2 mínometné granáty a 1 nábojnica.

9. Prieseková jaskyňa - k. ú. Jovice, 570 m n. m.
Nachádza sa 5 m západne od prieseku, poniže 3. stĺpa elektrického vedenia (zhora). Malý otvor zanesený splavenou hlinou a prerastený koreňmi sme museli rozšíriť. Autenticitu objavu však vyvrátila rozbitá litrovka z číreho skla, na dne ktorej bol letopočet 1956. Pravdepodobne pozostatok stavby elektrického vedenia. Jaskyňa je z väčšej časti vytvorená v spevnených suťových konkréciách (stena smerom zo svahu a strop). Na jej vzniku sa pravdepodobne najviac podieľala korózia a oddrobovanie stmelenej sutiny. Sieňovitá dutina s pôdorysom 3,0 x 2,0 m má maximálnu výšku 1,5 m. Dĺžka jaskyne je 5 m. Dno pokrýva hlina a sutina.

Záver

Všetky horeuvedené lokality (okrem Sovej priepasti) i lokality popísané v príspevku v Spravodaji 3/2001 (okrem Štefanovej jaskyne) predstavujú viacuzavreté neveľké dutiny (Bella, 1995), bez možnosti ďalšieho pokračovania.
V pukline na konci Štefanovej jaskyne by bolo možné pokračovať v sondovaní, čo by snáď vnieslo aj viac svetla do spornej genézy tejto jaskyne. Sovia priepasť je ďalšou z mála svahových priepastí, ktoré aspoň čiastočne objasňujú svahové procesy. Zaujímavá je hlavne pozícia jej priestorov k priebehu povrchu svahu. Zánik priepasti je možný v relatívne krátkom čase. Perspektíva pokračovania je vzhľadom na senilitu nejasná, lokalita si vyžaduje náročnejšie sondovanie.

Literatúra

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994
BELLA, P.: Princípy a teoreticko-metodologické aspekty klasifikácie morfologických typov jaskýň. Slovenský kras, XXXIII, Knižné centrum, Žilina, 1995
ERDÖS, M.: Jaskyne, priepasti a vyvieračky severnej časti Silickej planiny. Slovenský kras, XXXIII, Knižné centrum, Žilina, 1995
JÁKAL, J.: Kras Silickej planiny, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1975
MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava, 1996

Celý článok | Autor: Martin Horčík | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Pažerák ponoru
Pažerák ponoru, ktorý kopali Hurtaj s Vaňekom v 2005, foto: J. Psotka
zobrazení: 2128
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.