Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Zakliate tajomstvo na Plešiveckej planine
Attila Jerg - Tibor Máté - Zoltán Jerg

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 3198)

V sobotu ráno vystupujeme z vlaku v Slavci. V tradičnej trojčlennej zostave s batohmi prechádzame dedinou. Nikde niet ani živej duše - veď normálni ľudia o takomto čase ešte spia. Len my - tak trochu "iní"..., ale sme si na to zvykli.
Moja obľúbená hláška je, že "najhoršie je ísť merať na dno priepasti" (okrem meračskej krabice treba vláčiť so sebou ešte kopu lán a "drobného železa"). Konečne sme pri diere a začíname sa pripravovať na zostup. Som veľmi zvedavý ako to dnes dopadne. Jednak, či sa niečo zas neprihodí a jednak, či bude táto diera hlbšia ako Veľká Peňažnica (-65 m).
Zostupujem ako prvý a vystrojujem. Zavesím sa do lana v ústí a začínam zlaňovať. V tom momente sa môj transporťák nabalený lanami neviem ako vyvesil z karabíny a už aj padá dole. Dobre to dnes začína...
Neskôr transporťák nachádzam na dne 2. šachty. Mapujeme súčasne so zostupom. Konečne sme na dne, bohužiaľ je úplne rovné a nie je tu ani najmenší náznak pokračovania. Po bratsky sa podelíme o horalkovú drť a o pár minút začíname vystupovať. Ako prvý lezie mapér s pod seba zavesenou meračskou krabicou. Ja, ako posledný odstrojujem. Vyliezam cez úžinu na dno 3. šachty a už mám toho plné zuby. Tak dnes na mňa padlo priveľa. A ako keby toho nebolo dosť, nakoniec na mňa z 15 m výšky padá aj meračská krabica. Chudák mapér - mali ste vidieť ten ksicht. Veď pozbieranie pozostatkov z krabice mi trvalo asi pol hodinu.
Tá diera je naozaj ZAKLIATA!
Začiatkom tohto roka sa nám podarilo dokončiť prieskum novoobjavenej lokality, ktorej sme dali výstižný názov "Zakliata priepasť", k čomu nás inšpirovali početné incidenty a príhody počas prieskumných a dokumentačných akcií. Hĺbkou -72 m je táto najhlbšou priepasťou v širšom okolí Slavského salaša a zároveň 6. najhlbšou lokalitou Plešiveckej planiny.

História objavenia a prieskumu

Predchádzajúcou udalosťou, ktorá je historicky spojená s objavom tejto významnejšej lokality planiny, bol povrchový prieskum medzi magistrálou a východnou cestou, severne od žltej turistickej značky nad Slavcom, ktorý uskutočnil A.Jerg dňa 9. augusta 1999. Po tejto akcii upozornil spolupracovníkov na perspektívu prechodeného územia, ktoré sme dovtedy ešte dôkladnejšie nepreskúmali. Následne bol vykonaný podrobnejší prieskum terénu v tomto okolí Z. Jergom a T. Mátém (29. augusta 1999), kedy bolo asi 200 m východne od Pracovnej priepasti objavené balvanité prepadlisko budúcej Zakliatej priepasti. Okolie Slavského salaša sme hustotou výskytu aj hlbokých lokalít zaraďovali medzi veľmi zaujímavé časti planiny, ktoré dávali tušiť existenciu ďalších, pod povrchom sa ukrývajúcich vchodov.
K lokalite sa po dlhšom čase vrátil A. Jerg dňa 1. decembra 1999 počas povrchovky zameranej na pozorovanie výduchov. V prepadlisku boli objavené 2 vytopené miesta, čím sa perspektíva lokality len potvrdila. Dňa 4. februára 2000 už nevedel A. Jerg výduchom odolať a len holými rukami sa pustil do sondovania. Za necelé 2 hodiny odstránil z prepadliska všetok sneh a niekoľko menších kameňov. Spodok snehovej pokrývky tvorila na celom dne prepadu 5 - 10 cm mocná ľadová vrstva. O dva dni nato sa vrátil už aj s náradím. To bolo prekvapenie, keď po 1,5 hod. sondovania začali kamene prepadávať do priepasti. Po ďalšom sondovaní sa medzi dvoma hrubými koreňmi len 0,4 m pod povrchom odkryla tajomná čierňava. Keďže nemal ani svetlo, sondovanie radšej ukončil a naradostený sa pobral domov. 10. februára 2000 Z. Jerg a A. Jerg spoločne vykopali ústie priepasti a rozplanírovaním vykopaného materiálu zrekultivovali okolie vchodu tak, ako je to dobrým zvykom. Kamene padali odhadom do hĺbky asi -20 m. Bola zameraná nadmorská výška vchodu a lokalita dostala IČO v zozname krasových javov planiny. Dňa 12. februára ako prvý do priepasti zostúpil T. Máté. Bolo potešujúce, že priepasť na dne 2. šachty nekončí, ale zároveň nám bolo ľúto, že do ďalšej cca 20 m šachty nám bráni neprielezná úžina (Krvavá úžina). 1. incident - počas akcie sa jednému z účastníkov zaniesol horák na karbidke, v dôsledku čoho nastala explózia čoraz viacej sa hromadiaceho plynu. Dotyčnému sa okrem psychickej ujmy nič vážnejšieho nestalo. Neskôr pred vchodom jaskyne to ostatní účastníci vtipne komentovali: "Z toho metrového plameňa na tvojej prilbe sme si aspoň mohli dôkladne prezrieť všetky tmavé kúty jaskyne". Lokalita dostala dočasný názov "Ohnivá priepasť".
Kvôli rozsiahlej dokumentačnej činnosti, kedy sme takmer všetok voľný čas trávili dokončovaním prác na Atlase krasových javov sa nám do priepasti podarilo vrátiť až koncom roka 2000 (23. decembra). Pomocou vŕtačky a Hilti patroniek sme začali s rozširovaním úžiny (J. Stankovič) a zároveň sa začalo aj s mapovaním a vystrojovaním. 2. incident - počas trhacích prác došlo k úrazu (črepiny v prste), keď počas ládovania náhle odišli patrónky. Po úspešnom rozšírení úžiny sa preskúmala nasledujúca časť priepasti až na dno 4. šachty, ktoré tvorila ďalšia úžina. Kameň však padal ďalej do hĺbky. 3. incident - počas vyliezania po labilnom suťovom svahu na dno 3. šachty sa pod lezcom uvolnil veľký kameň (keď ďalší ešte čakali pod ním) a zastavil sa až na dne 4. šachty. Dňa 31. decembra 2000 sa pokračovalo v prieskume, kedy bola rozšírená úžina na dne 4. šachty a následne preskúmaná 5. šachta, ktorá viedla na dno priepasti v hĺbke -72,3 m. Týmto sa prieskum priepasti na čas zastavil, nevyriešená ostala len galéria pod Krvavou úžinou. 4. incident - po predchádzajúcom daždivom dni bolo v priepasti všade mokro. Labilný hlinený svah kvôli stekajúcej vode z 3. šachty (šikmé zasintrované dno) bol totálne rozmočený, dôsledkom čoho sa samovoľne zosúvali kamene aj veľké kusy blata do 4. šachty, čo znamenalo pre dole pracujúcich neustále riziko. 5. januára 2001 sme priepasť domerali a zistili evidentné prúdenie vzduchu z neprielezného okna na galérii pod Krvavou úžinou. Dohodli sme sa, že bude potrebné toto miesto rozšíriť, aby nezostali otázniky. Zároveň sme sa venovali aj fotodokumentácii.

Zakliata priepasť

Ďalšie incidenty - dnešná akcia začala tým, že prvolezcovi vo vchode spadol vak s lanami do priepasti, našťastie koniec mal už vyviazaný. Najvážnejší incident sa ale stal počas výstupu v úvode 3. šachty. Lezcovi sa počas súkania sa na galériu roztrhol popruh na meračskej krabici, ktorá sa zrútila dole, pričom druhý lezec už visel na lane v strede šachty. Našťastie krabica ho pri páde minula, avšak po dopade sa rozbila spolu s jej obsahom na márne kúsky. To bola posledná kvapka do pohára a lokalitu sme sa rozhodli premenovať na Zakliatu priepasť.
Na lokalite začali opäť pracovať Z. Jerg a T. Máté dňa 16. júna 2001. Pokus o rozšírenie okna na galérii pod Krvavou úžinou sekáčom a kladivom bol ale neúspešný. Toto sa podarilo až úvodom roka 2002, kedy dvojica počas dvoch akcií (5. a 12. januára) neustáleho strieľania okna vŕtačkou prenikli do nových priestorov a preskúmali Srdcovú sieň s vysokým komínom vedúcim takmer pod povrch planiny (vylezený Z. Jergom). 19. januára boli novoobjavené priestory v dĺžke 80 m doskúmané a zamerané, pričom bol prieskum priepasti ukončený.

Poloha vchodu a morfológia priestorov

Priepasť sa nachádza vo východnej časti planiny, skoro na temene kopca s kótou 674 m, v jeho JV svahu. Od Pracovnej priepasti (PP064) je vzdialená 200 m na VSV. Prepadlisko s ústím je situované na SV hrane menšieho závrtu v nadmorskej výške 656 m n. m. Umelo prekopaný vstup priepasti vedie popod veľký zakliesnený balvan do vstupnej šachty, hlbokej 8 m. Už v hĺbke -3 m sa objavujú na stenách slabé sintrové vrstvy a rekryštalizované sintre. Šachta má zhruba oválny profil a jej dno tvorí hlinený svah klesajúci k úzkemu prechodu 2. šachty (do boku smerom na JV vedie bližšie nepreskúmaná úžina akoby do menšej sienky?). Steny priepasti sú pokryté hrubšími nánosmi blata. Šachta padá o 7 m nižšie na strmo uklonený svah menšej siene, vytvorenej na krížení porúch. Suťové dno sa zvažuje do nenápadného úvodu úzkeho meandra a cez prestrieľanú Krvavú úžinu vyúsťuje na kvapľovú galériu. Stupeň sa dá zliezť voľne.

Zakliata priepasť

Zvlnený puklinový systém vedie do ďalších priestorov priepasti, objavených v roku 2002. Dno galérie vypĺňa podlahový sinter a skláňa sa k úžinovému nástupu 3. šachty, pomerne svetlého profilu (4 m). Steny sú tvorené rôznorodou kvapľovou výzdobou. Prechod do úrovne nad 4. šachtou je komplikovaný veľkým labilným balvanom, popod ktorý je potrebné preliezť. Zo sienky smerom na JJZ vedie krátka horizontálna chodbička, ktorá pravdepodobne plní (la) funkciu privádzania vôd smerom zo závrtu, nachádzajúceho sa južne od priepasti. Dokumentuje to hrubá hlinená vrstva dna chodby, tvary stien ako aj výšková poloha voči dnu závrtu. Šachta pod sienkou, hlboká 14 m je silne poznačená presakujúcimi vodami z horizontálnej chodbičky. Stopy po korozívnej činnosti vody reprezentujú ostré brity. V spodnej časti je jedna stena tvorená mohutným kvapľovým útvarom. Šachta má zvonovitý tvar a jej kamenité dno v malej sieni mierne klesá k ústiu posledného stupňa, 12 m hlbokej vertikály, ktorá má svoje dno v hĺbke -72,3 m. Najhlbšie miesto priepasti je bez náznaku a perspektívy ďalšieho pokračovania.
Z kvapľovej galérie pod Krvavou úžinou vedie na SV úzka, puklinovitá Spojovacia chodba, miestami široká len 0,3 m. Chodbička prepája navzájom dva rozdielne vertikálne systémy a rozdeľuje celú priepasť na tzv. JZ časť a na SV časť. SV časť (priestory objavené v roku 2002) sú vo väčšej miere poznačené rútením a vyskytuje sa v nich aj bohatšia sintrová výzdoba. Spojovacia chodba je zakončená prestrieľanou úžinou a vyúsťuje v stene vertikálneho, 25 m vysokého komína asi 4 m nad jeho dnom v Srdcovej sieni. Komín je zakončený slepo cca 4 m pod povrchom planiny. O blízkosti povrchu svedčia aj pozostatky rôznych živočíchov, ako aj korienky stromov. V tejto časti sa nachádza aj najkrajšia výzdoba priepasti. Presintrené závalové dno Srdcovej siene klesá k jej najnižšiemu miestu - puklinového výbežku so zavaleným dnom a otáznym pokračovaním (jedno z perspektívnych miest). Hlavná porucha Srdcovej siene pokračuje smerom na V a prechádza do ďalšieho vertikálneho komína. Na mieste styku porúch je vytvorený rozsiahly zával, ktorý sa dá bezpečne obísť cez puklinovú chodbičku vylezením steny, približne v rovnakej výške ako je vyústenie Spojovacej chodby. Komín tvorí priestrannejšia, puklinovitá šachta vysoká cca 30 m (zlaňuje sa len v spodnej polovici) a jeho dno tvoria napadané balvany, pomedzi ktoré sa dá dosiahnuť 2. dno v hĺbke -41 m. Puklinové okno v stene šachty končí slepou, 6 m hlbokou priepastkou. Celková dĺžka priestorov je 174 m.

Na záver...

...dobrá rada. Ak by ste sa niekedy chceli vybrať do Zakliatej priepasti na Plešiveckú planinu, určite si zoberte so sebou aspoň lekárničku. Človek nikdy nevie..., a hlavne keď odkrýva zakliate tajomstvo.

Literatúra

JERG, A., MÁTÉ, T., 1999-2002: Denníky z akcií + TD, rukopis autorov, Rožňava - Košice

Celý článok | Autor: Tibor Máté | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Mažarná jaskyňa
Mažarná jaskyňa, foto: T. Máté
zobrazení: 4010
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.