Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Príspevok k najstarším jaskyniam v Slovenskom krase

Vydané dňa 01. 05. 2006 (Počet prečítaní: 2853)

Ľudský život je prikrátky, aby zaregistroval podstatné zmeny v zemskej kôre, ktoré sa z hľadiska bežného človeka morfologicky prejavujú až rádovo o tisíce rokov. Exogénne činitele, ktoré v konečnom dôsledku formujú tvár zemského povrchu, ju nahlodávajú už v rannom okamihu - hneď ako sa vynorí z hĺbok, odkiaľ ju vytlačia na svetlo tektonické sily.
Rozrušuje ju voda, zatína do nej zuby vietor a vrásky jej vtláča mráz. Ťažko skúšaná tvár Zeme podlieha týmto eróznym procesom niekde viac, inde menej - závisí to aj od povahy geologického podkladu, predovšetkým jeho rigidity, čiže schopnosti odolávať deštrukčným silám.
Ak sa v Slovenskom krase postavíme kdekoľvek a rozhliadneme sa okolo seba, majme na pamäti, že žiaden vápenec neodolá brúsnemu papieru erózie, denudácie a času. V každom okamihu prebieha na povrchu krasu zápas medzi prírastkom a úbytkom hmoty. Hmoty pribúda i ubúda hlavne vo väčších depresiách a sily sú spravidla vyrovnané, ak je v rovnováhe odnos a akumulácia. Na temene krasových vyvýšenín je úbytok najväčší. V konečnom dôsledku však všade víťazia ostré zuby neúnavného "šmirgľa" vyrobeného z vody, vetra, mrazu a času, ktorý nemilosrdne zbrúsil starší povrch až na súčasnú úroveň. Čo zmizlo, je už v nenávratne. Máme však nejakú šancu zistiť, čo sa čnelo nad našimi hlavami pred státisícami rokov? Čo ležalo tam, kde je dnes vzduchoprázdno? A koľko toho vlastne chýba?
Jaskyniari Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Slovenskom krase našli zatiaľ dve lokality, ktoré svedčia o tom, že erózny resp. denudačný proces prebehol v miere, ktorá sa dá rádovo kvantifikovať v metroch - áno, celé metre možno až pár desiatok metrov hrubá časť niekdajšieho povrchu dnes chýba tam, kde stojíme. Svedčia o tom o. i. tzv. bezstropé jaskyne (z angl. topless caves, alebo roofless caves), ktoré opísali slovinskí karsológovia (A. Mihevc - T. Slabe - S. Šebela, 1998; A. Mihevc, 2001). K ich hľadaniu nás inšpirovali na speleologickej škole v roku 1999, ktorá sa pravidelne v Slovinsku organizuje a ktorej sa pracovníci jaskyniarskeho oddelenia nášho Múzea z času na čas zúčastňujú. A podarilo sa. Na Silickej planine, v jej severozápadnej časti sme v roku 2001 takmer na temeni kóty 637 m n. m., ktorá patrí k navyšším krasovým vyvýšeninám planiny, v neveľkej depresii našli (autor článku) plošne obmedzený, ale mocný (hrúbka cca 1-2 m) výskyt výrazne zvrstvených podlahových sintrov vmedzerený medzi hrubé rekryštalizované sintrové kôry, ktoré pokrývali dnes až na bázu povrchu zbrúsené steny (G. Lešinský, 2004). Čoho? Niekdajšej, dnes už bezstropej jaskyne. Ak špekulujeme o prastarých jaskyniach ako sú napr. Ortováň a Brzotínska brána - taktiež situovaných na Silickej planine - či o azda predkvartérnej jaskyni Erňa na Zádielskej planine, ktoré dodnes spĺňajú kritériá podzemnej formy krasového reliéfu (v zmysle P. Bellu, 1989), tak sme trochu v pomykove; v prípade bezstropých jaskýň totiž zmizol nielen ich strop, či steny, ale samozrejme i nadložná hornina v neznámej hrúbke. Zdenudovaný relikt jaskyne, ktorý sa zachoval do dnešných čias je nutné vnímať už ako povrchovú formu v krasovom reliéfe (P. Bella,1989) i keď pochopiteľne v celom kontexte jej vývoja. Teda máme a zároveň nemáme do činenia s jaskyňou ako takou; určite však s jej pozostatkami.
Ak sa našli už dve takéto štruktúry (druhá bola nájdená P. Holúbekom a autorom príspevku na Hornom vrchu v južnom svahu planiny pri osade Rádvány v roku 2004), iste sa podrobným povrchovým prieskumom nájdu i ďalšie. Teraz je dôležité tieto prehistorické skvosty zachovať a preskúmať. Oboznámiť sa s rozpracovanou metodikou slovinských karsológov, pokúsiť sa o datovanie sintrových výplní, ktoré sa rudimentárne zachovali v oboch prípadoch a načrtnúť možnú speleogenézu týchto štruktúr. V nadväznosti na to, pokiaľ to bude možné, aspoň čiastočne (lokálne) rekonštruovať paleopovrch. Pravdaže, teoreticky. Už v prípade bezstropej jaskyne na Silickej planine je zrejmé, že ide o tečúcou vodou pretekanú jaskynnú chodbu - také isté podlahové sintre možno vidieť napr. v znovu vykopanej fluviokrasovej Kečovskej vyvieračke III. Bezstropé jaskyne nám možno dajú odpoveď na otázky, kde sa vysoko na plošine planiny a na kilometre ďaleko od kontaktného krasu s ponormi vzala napríklad jaskyňa Drienka - jeden úžasný podzemný fenomén, ktorému ťažko nájdeme precedens. Dnes to už začína všetko dávať zmysel. Isté veci si už nemusíme len myslieť a domýšľať čochvíľa ich bude možné aj doložiť argumentmi. Na planine prosto podľa všetkého tiekli vody; boli asi dosť výdatné a tiekli viac-menej pravidelne, inak by takéto podzemné štruktúry nikdy neboli nevznikli. Či to boli alochtónne alebo autochtónne toky - to zatiaľ nevieme. Od týchto poznatkov nás delí hlboká Rožňavská kotlina a veľký otáznik vo vzájomnom vzťahu kryštalinika Volovských vrchov a mezozoika Slovenského krasu - aspoň čo sa týka hydrografie. Nekrasové obliaky sa široko-ďaleko v tejto časti Silickej planiny zatiaľ nenašli. Je tu však obrovské množstvo vertikál, o ktorých sa špekulovalo v súvislosti s koróziou ako ich hlavným modelačným činiteľom. Ktovie, ako to všetko bolo...

Celý článok | Autor: Gabriel Lešinský | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Krasová úvala
Krasová úvala neďaleko ľadovej jaskyne Scarisoara. Foto: V. Papáč
zobrazení: 3772
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.