Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Hradná "jaskyňa" v Čiernej hore

Vydané dňa 05. 05. 2006 (Počet prečítaní: 4854)

O hrade
Asi 10 km severne od Košíc leží na pravom brehu rieky Hornád dedinka Sokoľ. V dedine prebývali kráľovskí sokoliari (falconarii), za účasti ktorých sa v oblasti nad dedinou konali veľké kráľovské poľovačky so sokolmi.

V listine z roku 1330 sa o hrade Sokoľ píše ako o novopostavenom, no podľa získaných archeologických nálezov vznikol už v 13. storočí. V roku 1405 kráľ Žigmund vyhlásil hrad za kráľovský, avšak v roku 1429 ho daroval Košiciam s podmienkou, že sa má zrúcať. Na výstavbu hradu bola vhodne využitá konfigurácia terénu pozdĺžneho tvaru s dĺžkou asi 80 m a šírkou len 8-10 metrov. Najvýraznejším pozostatkom je hradná priekopa. Na západnom okraji hradu je okrúhla veža s vnútorným priemerom 310 cm, ktorá je postavená v smere prístupu. Druhá kruhová stavba s priemerom 7 m sa rysuje približne v strede dĺžky hradu (SLIVKA, 1977; SLIVKA - VALLAŠEK, 1991).

Hradná jaskyňa

Pôdorys hradu s vyznačením polohy jaskyne podľa M. Slivku.

Lokalizácia jaskyne
Práve pod hradom Sokoľ sa nachádza Hradná jaskyňa (KY-13). V turistických a dokonca i vojenských mapách je lokalizovaná nesprávne, cca 250 m juhozápadne od skutočnej polohy. Taktiež pozícia hradu Sokoľ je uvedená nesprávne - priamo nad obcou. Viacerí bádatelia hrad dokonca lokalizujú na košickú Hradovú. V skutočnosti sa nachádza na výraznom úzkom výbežku nazývanom Na Hrádku, severozápadne od kóty 545,3 a asi 4 km západoseverozápadne od obce. Jaskyňa leží v severovýchodnom svahu, desať výškových metrov pod hradom. Nadmorská výška vchodu: 632 m n. m.

Hradná jaskyňa

Vchod s haldou. Foto: M. Horčík

O jaskyni
Hradná jaskyňa, v literatúre i zaradením do Zoznamu jaskýň považovaná za regulérny podzemný krasový jav, predstavuje pravdepodobne z väčšej časti umelo vyrazenú chodbu, smerujúcu približne do stredu hradu, pod vežu č. 2 (pozri mapku). Chodba mala pravdepodobne slúžiť ako únikový východ v prípade krajného nebezpečenstva, no nebola dokončená (SLIVKA, 1977; SLIVKA - VALLAŠEK, 1991). Pred čiastočne zavaleným vchodom s rozmermi 1,5 (š) x 1,1 (v) m sa nachádza halda vyťaženého materiálu. Hlavne v úvodnej časti chodby badať viacero stôp po vyvŕtaných dierach, ktoré nekorešpondujú s historickými súvislosťami jej vzniku. Strelné práce boli realizované prvýkrát až v 17. storočí, kedy bol hrad už dávno v ruinách. Jaskyňu tvorí jednoduchá chodba, ktorej mierne zmeny smeru podmienili poruchy, pozdĺž ktorých bola razená. Výška chodby kolíše od jedného metra vo vstupe až po 4,5 m v zadnej časti, kde vznikol rozpadom horniny na krížení viacerých porúch komínovitý priestor. Práve tieto zadné priestory sa javia ako prirodzené. Šírka chodby je 0,8 - 1,2 m. Výraznejšia porucha na konci chodby sa nečrtá, takže je možné, že práve preto (spolu s nestabilnou a rozpadajúcou sa horninou v komíne) sa ďalšie práce nerealizovali. V závere chodby sa nenachádzajú stopy po vrtoch a má charakter ručne razených štôlní. Pod komínom badať nakopenie opadaného materiálu na dne. Dno v úseku prvých 7 metrov pokrýva hrubá vrstva naviateho lístia, zvyšok tvorí napadaná rozdrobená hornina premiešaná s hlinou, ojedinele menšie skaly.
Z geologického hľadiska je celý kopec budovaný ramsauskými dolomitmi, ktoré predstavujú najrozšírenejšie súvrstvie mezozoika v Branisku a Čiernej hore (vek - ladin). Litologicky sú to prevažne tmavosivé, zväčša lavicovité (10-100 cm) dolomity (POLÁK, 1997).

Hradná jaskyňa

Vrstevnatosť horniny (so sklonom 10g) môžeme pozorovať v okolí m. b. 5 na protiľahlej stene. Jaskyňa nenesie stopy krasovatenia, nezaregistrovali sme ani korózne rozšírenia puklín, ani tvorbu výzdoby. V literatúre uvádzanú dĺžku 22 m sme novým zameraním upresnili na 26,3 m.

Hradná jaskyňa

V Hradnej jaskyni. Foto: M. Horčík

V literatúre bola lokalita uvedená aj pod menami Jaskyňa na Hrádku (A. Droppa, J. Bárta) a Jaskyňa v údolí Uhrinče (M. Erdös). Pri zimnej návšteve sme zaregistrovali niekoľko exemplárov zimujúcich netopierov, konkrétne Uchane čierne (B. barbastellus) a bližšie neurčených zástupcov rodu Myotis.
Pri archeologickom prieskume hradu boli nájdené zlomky úžitkovej keramiky datované do 13.-14. storočia. Amatérsky na hrade pôsobil aj M. Jarný zo Sokoľa, ktorý vo svojej zbierke opatruje početné keramické fragmenty a údajne aj železné ostrohy (SLIVKA, 1977). Naopak, speleoarcheologický prieskum Hradnej jaskyne Dr. Bártom v roku 1951 bol negatívny. (BÁRTA, 1963). On sám považuje chodbu za kombináciu umele vyhĺbenej jaskyne s prirodzenou puklinou v dolomitickom vápenci.

Poďakovanie
Moja vďaka za diskusiu a poskytnutie literatúry patrí Ing. J. Ducárovi a G. Lešinskému, taktiež ďakujem za pomoc pri pátraní po pôvode "jaskyne" Ľubomírovi Lužinovi a Ing. Smolkovej zo Slovenského banského múzea v B. Štiavnici, Mgr. Elene Kašiarovej zo Štátneho ústredného banského archívu v B. Štiavnici a Dr. Zacharovej z Geologickej služby SR. Bohužiaľ, zmienka o Hradnej jaskyni (resp. štôlni v uvedenej oblasti) sa nenachádza ani v archívoch uvedených inštitúcii a dokonca ani v registri starých banských diel (štôlne, haldy, pingy...), ktorý vedie GS SR a ktorý obsahuje údaje o viac ako 16.000 objektoch.

Záver
I keď sa jedná o kombinovanú dutinu štôlňa - jaskyňa s nezisteným pomerom, vyžaduje si ochranu z dôvodu zimného výskytu netopierov i z hľadiska historického, pre vykonanú prácu našich predkov. Rekonštruovať rozmery pôvodnej jaskyne (pukliny) sa nám už nepodarí, no pravdepodobne tu nejaká puklinovitá dutina existovala, o čom svedčí väčší priestor pri m.b. 7. Rozširovali pôvodnú dutinu obyvatelia hradu? Prečo sa po nich nenašli žiadne stopy v jaskyni? Mala význam úniková chodba, ktorá vyústila na povrch hneď pod hradom? Aký zmysel malo dodatočné rozširovanie vstupnej časti strelnými prácami? Jednoznačnejšie odpovede na tieto otázky by dal len podrobnejší historicko-archelogický prieskum.

Literatúra:
BÁRTA, J., 1963: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras, 4, Martin, s. 87-97.
BELLA, P., HOLÚBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku, Dokumenty. MŽP SR, Bratislava.
ERDÖS, M., 1979: Súpis krasových javov v okolí Košíc, Kavečian a Kysaku. Manuskript, MSK, Liptovský Mikuláš - Košice, s. 20-21.
POLÁK, M.: 1997: Geologická mapa Braniska a Čiernej hory + vysvetlivky. Bratislava.
SLIVKA, M., 1979: Opevnené sídla drobnej stredovekej šľachty v oblasti stredného Šariša. Nové obzory 21, Prešov, s. 113-146.
SLIVKA, M., VALLAŠEK, A., 1991: Hrady a hrádky na Východnom Slovensku, VVKE.

Celý článok | Autor: Martin Horčík | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Pláž na Prespánskom jazere
Pláž na Prespánskom jazere, foto: M. Miškov
zobrazení: 2162
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.